Egna insatser

Vi vårdar våra tillgångar tillsammans

"Föreningen bygger på principen att allt ansvar för verksamheten vilar på de boende. Föreningen strävar efter att de boende vid inflyttning ska klara sig själva, delta i gemenskapen och åta sig arbetsuppgifter som bidrar till trivseln för de boende och sänkta omkostnader för föreningen". (Ur stadgarna för Brf Ekeby Hus).

Arbetsgrupper

Styrelsen utser arbetsgrupper inom olika områden och delar ut uppdrag av varierande omfattning. Medlemmarna engagerar sig och bidrar med kompetens och erfarenheter från vitt skilda håll. 

Fastighetsrelaterat

•    Fastighetsutskottet för löpande skötsel och utveckling enligt underhållsplan
•    Trädgårdsrådet för skötsel av odlingslådor, kompost m.m. samt utveckling av trädgården
•    Trädgårdslivsgruppen för skötsel av trädgårdsmöbler, grill och annan inredning ute 
•    Inredningsgruppen för utveckling av de gemensamma lokalerna
•    Kvällsronden för säkerhetsronder i fastigheten varje dag.
•    Flaggjunkare för skötsel av flagghissning på årets flaggdagar

Servicerelaterat

•    Matrådet för planering av menyer, temaveckor och mat vid olika högtider 
•    Biblioteksansvarig för skötsel av bokinköp, dagstidningar m.m. 
•    Kupongmottagare för redovisning av antalet gäster vid middagarna varje dag 
•    Husvärdar som kontaktpersoner och stöd till nyinflyttade
•    Webbgruppen för skötsel av extern och intern hemsida
•    Fotograf för dokumentation av föreningen ur olika aspekter

För att föreningen ska kunna fortsätta med sin goda service är det viktigt att så många som möjligt delar på uppgifterna. Meningen är att alla boende som kan ska delta i kvällsronden och i kupongmottagningen. Det är ett bra sätt att komma in i gemenskapen och att förena nytta med nöje.