Föreningen Ekeby Hus

 - en vanlig bostadsrättsförening med en ovanligt bra stämning!

Ett kollektivt boende över seniora generationsgränser och en härlig blandning av erfarenheter och kompetenser gör att de flesta trivs väldigt bra. Den ”Ekebyhusanda” som utvecklats genom åren bygger på gemenskap, engagemang och ansvarstagande.

Bostadsrättsföreningen drivs av medlemmarna som väljer en styrelse, som i sin tur utser olika arbetsgrupper. Verksamheten omfattar tre områden och föreningens framgång bygger på att de boende vill medverka aktivt. 

Fastigheten med bostäder och gemensamma lokaler 

Fastigheten sköts av både oss boende och av en extern fastighetsförvaltare. Teknisk förvaltning, trädgårdsskötsel, städning och ekonomisk förvaltning är utlagda på entreprenad. Styrelsen med arbetsgrupper sköter bland annat personal och planering för underhåll och utveckling av inre och yttre miljöer.

Aktiviteterna 

Vi har ett digert program med kulturella och sociala aktiviteter tack vare vår egen förening, SPF Seniorerna Ekeby Hus. SPF Seniorerna, som helt drivs av medlemmarna, bidrar verkligen till trivsel och gemenskap här. 

Servicen

Den service som ingår i boendet är mat, städning och tillgång till expeditionen. Medlemmarna själva sköter viss annan service, både för det sociala utbytet och för att hålla nere föreningens kostnader. Mot egen avgift finns privat frisör och fotvårdsspecialist att boka vissa tider. Föreningen har bra samarbete med Ekeby Hälsocentral där det finns bland annat fysioterapeut och sjuksköterska.