Bo i Ekeby Hus

En bostadsrättsförening där det är lätt att trivas.

Den ”Ekebyhusanda” som råder bygger på gemenskap, engagemang och ansvarstagande som involverar både yngre och äldre seniorer. 60+are som fortfarande är aktiva i yrkeslivet och alerta 85+are möts runt middagsborden och verkar tillsammans i olika sammanhang. 

Visdom och visioner

Tack vare att flera generationer bor här tillsammans finns både kunskap om föreningens historiska utveckling och en vilja att förnya och förvalta för framtiden. Fastigheten och ekonomin sköts väl och de senaste åren har bland annat nya hissar, renovering av hustaken och ombyggnad av kök och matsal gjorts.

Även mindre projekt för att underhålla och utveckla de gemensamma lokalerna genomförs, mycket tack vare de boendes engagemang i olika arbetsgrupper. Nyligen renoverades gymmet och bastun, och en översyn av interiören i korridorer och av sittgrupperna kommer härnäst. 

Delaktighet och gemenskap

Vi lär känna varandra både bättre och fortare när vi gör saker tillsammans. Det är givande att göra gemensamma insatser och vi sänker föreningens kostnader genom att själva ta ansvar för olika funktioner och aktiviteter.

När man bor i Ekeby Hus har man möjlighet att engagera sig efter intresse och förmåga i många och varierande aktiviteter. Förutom att åta sig uppgifter och bidra till föreningens förvaltning finns återkommande program med föredrag, musikaftnar, filmkvällar, gympa, yoga och trädgårdsarbete för att nämna några. 

Att bo här ger möjlighet att enkelt berika livet med fysisk aktivitet, social samvaro och kulturella upplevelser. Den vackra utemiljön och det trivsammma umgänget vid sommarens grillfester och vinterns högtider gör att många trivs bra här i Ekeby Hus.