Ekonomi

Brf Ekeby Hus har en välskött fastighet och god ekonomi.

Föreningen drivs av medlemmarna som vid föreningsstämman varje år väljer en styrelse. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Det omfattar bland annat ekonomi, fastighet och service, samt arbetsgivaransvar för föreningens personal. 

Drift och förvaltning

Fastigheten sköts av både de boende och av en extern fastighetsförvaltare. Teknisk förvaltning, trädgårdsskötsel, städning och ekonomisk förvaltning är utlagda på entreprenad. Föreningen har en anställd expeditionsansvarig som sköter en stor del av den interna administrationen. Föreningen har även egen anställd personal i köket.

Medlemmars egna insatser 

För att sänka omkostnader för föreningen och verka för engagemang och gemenskap utser styrelsen arbetsgrupper inom olika områden, exempelvis fastighets-, mat- och trädgårdsgrupper. Läs mer under Egna insatser.