Varför flytta hit

Seniorboende 55+ är ett naturligt steg medan du är aktiv.

Att bo på Ekeby Hus ger stor frihet. Frihet att göra vad man vill. Många lägger av sig ryggsäcken och lämnar den stora villan, radhuset eller lägenheten i tid för just ett enklare och friare liv. Andra får en förändrad livssituation och det sociala engagemanget och gemenskapen i Ekeby Hus kan då bli det som värdesätts extra mycket.

Hit flyttar aktiva seniorer som är intresserade av gemenskap och av ett bekvämt boende. Hit tar man med sig sina externa uppdrag och engagemang samtidigt som man kan påbörja aktiviteter i föreningen.

Efter 55 väntar många goda år 

Om ålder säger en del att ”70 är det nya 50”. Vi ser att ”90 kan vara det nya 70” ibland, då uthålliga äldre medlemmar gör goda insatser i föreningen! Trots det är vår rekommendation att man flyttar hit när man är mellan 55 och 75 år. 

Under de första åren deltar man aktivt i föreningens olika arbetsuppgifter och aktiviteter och medverkar till en trygg förvaltning av våra bostäder. Om man sedan får mindre ork kan man med gott samvete dra sig tillbaka och bara njuta av att bo i vår fina förening.

Det första seniorboendet i Uppsala

Många som flyttar hit har haft föräldrar som bott här tidigare. De vet vad som erbjuds och vad som förväntas, och de vill vara med i föreningen. Redan 1984 invigdes anläggningen och Ekeby Hus har sedan dess stått modell för många andra seniorboenden runt om i landet. Med byggnadernas utformning och den målsättning vi har för gemenskap, engagemang och ansvarstagande är det inte så konstigt!

I föreningens mål ingår också föryngring och förnyelse – en förutsättning för att Brf Ekeby Hus ska fortsätta att vara ett bra och eftertraktat seniorboende.